Generalforsamling 2018

Skrevet af Carsten Madsen.

Tirsdag d. 20-3 blev der afholdt generalforsamling i Cafe Staldsvinget, der var fremmødt 19. Der blev indledt med gule ærter inden general forsamlingen kunne starte. Formand Svend Åge Vindbjerg indledte med årsberetningen, derefter regnskabet inden vi gik over til valget til betyrelsen. På valg var Per Bang, Niels Ole Jensen og Carsten Madsen, der alle blev genvalgt. Suppleanter blev Benjamin Bang Pedersen og Bo Nørgård. Under eventuelt blev der diskuteret trænings tider som bestyrelsen skulle arbejde videre med og en stensamlings dag, som bliver onsdag d. 28-3.