Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

 

21 mennesker var mødt op til generalforsamlingen som blev indledt med de traditionelle gule ærter.

Derefter bød formand Mads Hjortsballe velkommen og Allan Hull blev valgt som dirigent.

Formandens beretning var næste punkt på dagsordenen. Her fortalte formanden lidt om året der 7gik

samtidig med at han opfordrede folk til at støtte op om de kommende aktiviteter på banen

blandt andet arbejdsdag den 20 maj og Nordisk mesterskab den 28 juli.

Carsten Madsen som er kassér gennengik herefter regnskabet som blev godkendt.

Mads Hjortsballe og Svend Åge Vindbjerg fik genvalg til bestyrelsen.

Da Louise A H Lundgård er flyttet til Århus skulle der findes en ny til hendes plads, her blev

Niels Ole Jensen valgt uden modkandidater.

Suppleanter gav genvalg til Per Bang og Benjamin Bang

Gunnar eriksen fik Genvalg som revisor.

Kontingent og materielforsikring fortsætter uændret.

Der var ingen indkomne forslag.

Under eventuelt blev der drøftet muligheden for at lave formløbene lidt om, så man kan

have formløb 2 og 3 eller elitehandicap som det førhen blev kaldt.

Andre forespurgte muligheden for at få sportsdagene tilbage næste år.

Begge ting vil blive forelagt rette personer.