Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Formand Flemming Raundahl bød velkommen til de 23 fremmødte på generalforsamlingen.

Flemming Raundahl foreslog H.C Hjortsballe som dirigent og dette blev vedtaget.

H.C Hjortsballe konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden som fremlagde sin beretning. Flemming Raundahl opfordrede folk til at støtte op om banen og de projekter der er og bliver sat igang.

Regnskabet blev dernæst gennemgået af kassér Carsten Madsen, regnskabet blev godkendt.

Valg til Bestyrelse

Flemming Raundahl modtog ikke genvalg

Carsten Madsen modtog genvalg

Louise A H Lundgaard blev uden modkanditater valgt ind i bestyrelsen

Suppleanter blev Per Bang og Benjamin Bang

Revisorposten gav genvalg til Gunnar Eriksen

Kontigent blev fastholdt på 275 kr. hvorimod materielforsikringen vil blive sat op til 25 kr. dette træder først i kraft i 2017

Indkomne forslag

Evald Jensen foreslog at man sendte regnskabet ud sammen med indbydelsen til generalforsamlingen, dette vil blive gjort fremover hvis og såfremt at regnskabet er klar ved indkaldelsen.

Udover dette opfordrede han til at fjernsynet i amatørlokalet kommer op at køre igen. Der skulle gerne blive mulighed for at se dantoto i amatørlokalet fra næste løbsdag i påsken, medmindre teknikken driller på dagen.

Flere efterspurgte om man kunne udvide banens åbningstider. Dette er sendt videre til direktøren som vil tage det op på førstkommende bestyrelsesmøde på banen.

Der vil blive hængt en seddel op i amatørlokalet, hvis man kunne tænke sig at stå til rådighed med hest og kusk til firmaarrangementer og private ture i tandemvogn.

Med udskiftingen i bestyrelsen betyder det at Mads Hjortsballe overtager formandsposten