Stormøde i Tutten lørdag d. 27-2 kl. 13

Som forberedelse til Billund Trav A/S's ordinære generalforsamling i april, hvor der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 3 medlemmer er på genvalg, vil Travklubben gerne invitere til endnu et stormøde i Tutten.

De kandidater, som allerede har tilkendegivet deres interesse i at opstille, vil fremlægge deres tanker og visioner om banens drift og fremtid, så I kan overveje, om I slutter op omkring deres ide'er, og om I vil stemme på dem til generalforsamlingen.

Andre kandidater har også mulighed for at få ordet, så vi samlet kan opstille de bedst egnede til valg på generalforsamlingen.

Vi håber, at I vil møde op, og at vi igen får et produktivt møde.