Stort Fremmøde

Billund travklubs ekstraordinære blev meget velbesøgt. Omkring 80 mennesker, både amatører, opdrættere, trænere, aktionære, ikke aktionære og støtter til sporten var mødt op i tutten for at diskutere Billund Travs situation. Mødet blev især præget af folks frustrationer omkring informationsniveauet fra Billund Travs direktør og bestyrelse. Folk var meget frusteret over hemmelighedskræmmeriet og den indelukkethed man møder på kontoret, når man har prøvet og høre til situationen. Der var på mødet stor håb om at Billund Trav består som løbs og træningsbane, arbejdsplads og ikke mindst socialt mødested for alle samfundslag.

Billund travklubs bestyrelse vil gerne takke for det store fremmøde og samtidig opfordre alle travsportsinteresserede i og omkring billund, at møde op på banen ved den ekstraordinære generalforsamling tirsdag d. 12/1 kl.18.30 foran hovedbygningen og støtte den fortsatte drift af Billund Trav.