Græsrodsoprør

Denne Email er dags dato, 6/12-2015 sendt til bestyrelsen samt direktøren på Billund Trav
 
Til Billund Trav A/S bestyrelsesformand, Per Hansen og bestyrelsesmedlemmer,
 
Det er med stor forundring, beklagelse, vrede og frustrationer, at vi i medierne og på Billund Trav's hjemmeside læser, at banen lukker den 31. december 2015, altså om knap 4 uger! Og at der er fremskredne planer om at sælge banearealet.
 
Vi, som Travklub og Aktionærer i Billund Trav A/S, anmoder på det kraftigste, at der hasteindkaldes til et ekstraordinært aktionærmøde i denne krisesituation, hvor vi får grundig information, samt vi diskuterer processen og beslutter banens fremtid. Mødet bør afholdes inden jul 2015.
 
Vi føler os i den grad forbigået og dårligt informeret (slet ikke informeret), og her taler vi på amatørernes, hesteejernes, de aktives, de professionelles og aktionærernes vegne.
Vi har en dyr hobby og heste, som nu skal afvikles for manges vedkommende, og vi er meget skuffede og vrede over, at vi først nu i 11. time får at vide, at bestyrelsen har haft hemmelige forhandlinger med henblik på salg af banen, og at banen skal lukke allerede til årsskiftet.
 
Bekræft venligst modtagelsen af denne email, med oplysning om mødedato og møde agenda, hvor der skal afsættes rigeligt tid til diskussioner og vidtrækkende beslutninger mht. banens fremtid, bestyrelse og ledelse. 
 
Med venlig hilsen
Flemming Raundahl
Formand, Billund Travklub