Generalforsamling 2014

Der var 23 medlemmmer til årets generalforsamling, der i traditionen  tro startede med guleærter inden generalforsamlingen startede. Formand Flemming Raundahl startede med årets beretning, derefter blev regnskabet godkendt, inden valget til bestyrelsen, hvor Iver Jessen trådte ud efter mange år i bestyrelsen. Ny i bestyrelsen blev Ove V Hansen og genvalg til Flemming Raundahl og Carsten Madsen.Der var ingen indkomne foreslag, så der blev snakket en del om hvad der rørte sig.