Slutstillingen for efteråret 2018

Skrevet af Carsten Madsen.

Slutstillingen for Aveve's løbsserie 2018 for kusket og for løbsserien for efteråret er opgjort.